Bestuur

De school wordt bestuurd door VZW Ankerwijs. De zetel van de VZW is gevestigd in de Dianalaan 151 te 2600 Berchem. Zie ook website www.ankerwijs.be

De dagelijkse leiding van de school wordt aan de directeur toevertrouwd.

De leden van de VZW zijn:

 • Bestuursleden:
  • Doris Van der Aa (voorzitter)
  • Dries Deklerck
  • Hubert De Peuter
  • Bert Jacobs
  • Els Van den Bergh
  • Peter Verstuyft
 • Algemeen directeur:
  • Jan Cox
 • Leden lokaal schooloverleg:
  • Bert Jacobs
  • Rita Duerinck
  • Patricia Turfkruijer

Directie

Onze directie coördineert de administratieve en pedagogisch-didactische organisatie en werking van de school. Zij is de sturende kracht achter het dagelijkse schoolleven.

 

Kernteam

Het kernteam 
ondersteunt de directie bij het uitstippelen en bijsturen van de schoolvisie en –werking.

 

Interne begeleiders

Onze interne begeleiders coördineren een zorgbrede pedagogisch-didactische en sociaal-emotionele begeleiding en professionalisering op school-, leerkracht- en leerlingenniveau.

 

Titularissen

Zij 
zijn de spilfiguren bij het klasgebeuren en in de zorg voor de hen toevertrouwde leerlingen.

 

Blio's

Onze blio’s zijn bijzondere leerkrachten individueel onderwijs. Zij werken met kleine leerlingengroepen in de zorg voor een optimale begeleiding van de leerproblemen van de leerlingen.

 

Bijzondere leerkrachten

Onze school is meer dan taal en rekenen. Deze mensen zorgen mee voor de algemene ontwikkeling van het kind.

 

Logopedisten

Onze logopedisten 
geven enerzijds logopedische therapie aan individuele leerlingen. Anderzijds ondersteunen zij het taalonderwijs door te werken met kleine leerlingengroepen.

 

Psychomotorische therapeuten

Onze therapeuten geven enerzijds psychomotorische therapie aan individuele leerlingen en kleine leerlingengroepen. Anderzijds staan zij ook in voor de ondersteuning van het wiskunde-onderwijs.

 

Administratief personeel

Het administratief personeel staat in voor de administratieve en logistieke taken op een school.

 

Extra personeel

Zij 
zorgen voor het poetsen van de gebouwen en voor de praktische zorg tijdens het eten in de klas.

Contactgegevens

Je kan ons steeds bereiken via

 • Adres: Frans Vanhombeeckplein 17, 2600 Berchem
 • Telefoon: 03/230.97.86
 • Email secretariaat: schooldemerode.info@ankerwijs.be
 • Email directie: schooldemerode.directie@ankerwijs.be

Awards

No Images
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…